tennis
Hem Boka bana Tennisskola & Minitennis Elit Arrangemang Butik Partners Föreningen Konferens2011
2010
2009
2008
2007
Införande av parkeringsavgift på Fair Play Stadion

Införande av parkeringsavgift på Fair Play Stadion

Som ett led att förbättra service, säkerhet och miljö för våra medlemmar och besökare kommer vi att från och med 1 maj 2017 införa avgift på Fair Play Stadions parkeringsplats.
Detta beslut har tagits av föreningens styrelse efter en diskussion som pågått en längre tid och parkeringen kommer att administreras och förvaltas av Parkering Malmö.

Huvudanledningarna till att vi inför parkeringsavgift är följande:
• Flera bilar står dagligen ytterst olämpligt på platser på vår parkering där det finns ett tydligt förbud att parkera.
• Vi löper stor risk att allvarliga olyckor inträffar där barn är i riskzonen, pga felaktig parkering. Tillbuden har varit flera.
• Det har inträffat många parkeringsskador på bilar pga felaktiga parkeringar.
• Vi förbättrar tillgänglighet och service på parkeringen för våra medlemmar och besökare.
• Vår parkering är en stor investering som kräver kontinuerligt underhåll och är resurskrävande.
• Vi förbättrar miljön, då fler väljer att cykla, promenera och åka kollektivt.
• Många bilister parkerar på våra p-platser utan att ha någon koppling till vare sig vår förening eller till vår anläggning.
• Det ekonomiska överskottet kommer att satsas på föreningens barn- och ungdomsverksamhet samt på underhållet av parkeringsplatsen.

Vi har tecknat P-avtal med Parkering Malmö fr.o.m. 1 maj 2017 och parkeringsavgiften är 6 kronor i timmen. Om du som besökare handlar i Fair Play Store för minst 50 kronor bjuder vi på upp till 2 timmars parkering mot uppvisande av bild på din p-biljett.

För dig som är medlem och besöker oss ofta finns möjlighet att teckna ett månadskort, för 150 kronor. Dessa parkeringskort säljs direkt av Parkering Malmö, tele 040-6056980. För de som inte är medlemmar kostar ett månadskort 400 kronor.

På området kommer två parkeringsautomater att finnas och det kommer även ges möjlighet att använda sig av parkeringsappar i mobiltelefonen som t e x Parkster och Easypark.

Vi är övertygade om att du som medlem kommer att få en säkrare, mer tillgänglig och bättre parkeringsplats i och med detta beslut.

Malmö den 2 april 2017

Å styrelsens vägnar


Med vänliga hälsningar

Janne Immonen
Klubbchef

lupinia-124px
Babolat_logo