Tennisträning
Barn & ungdom

I vår tennisskola kan vi erbjuda tennisträning för alla. Tränarkåren utgår från Play & Stay-konceptet som är framtaget av Internationella Tennisförbundet. Träningen anpassas efter deltagarnas ålder, längd och spelnivå och utgår från en uppgiftsbaserad pedagogik. I Play & Stay finns olika färgnivåer som spelarna tar sig igenom för att lära sig rätt teknik och snabbt komma till spel. Vi använder oss av olika sorters bollar och storlek på bana för att våra grupper och deltagare ska få en så bra utveckling som möjligt. Träningsgrupperna sätts ihop efter ungefärlig spelnivå.

Röd nivå – minitennis
Långsammare bollar, mindre bana och kortare racketar för att barnen ska kunna lära sig spela tennis från första lektionen. Tennisträningen varvas med lekar och roliga övningar som lockar fram spelglädjen. På röd nivå tränas också grundmotoriska färdigheter och koordination. Målet är att barnen ska hålla igång och få så många bollkontakter som möjligt under passen. De får även testa matchspel under enklare former.

Orange nivå – miditennis
Barnen fortsätter att utveckla sin teknik och taktiska förmåga på orange nivå. Banan är större än på röd nivå, men fortfarande mindre än en bana i fullstorlek. Bollen är något snabbare, men har fortfarande en låg studs vilket främjar både teknik- och taktikinlärning. Barn som spelar på orange nivå är också ofta i en lagom ålder för att lära sig regler och poängspel, något som banans storlek och bollens egenskaper främjar. På den här nivån finns flera klubbtävlingar för alla som vill testa tävlingsspel.

Grön nivå – maxitennis
På grön nivå är banan i fullstorlek. Bollen är snabbare än på orange nivå, men den är fortfarande långsammare och studsar lägre än den gula bollen, vilket gör det enklare för barnen att utveckla alla delar i spelet. Rörelsemönster, teknik, taktik och matchspel är viktiga moment på grön nivå. Bollen är också betydligt mer skonsam än en hård boll. Den tävlingsintresserade har många klubbtävlingar att välja mellan på grön nivå.

Gul nivå – tennis
Spel på bana i fullstorlek och med den vanliga, gula bollen. Även när man börjat spela med den hårda bollen kan det i olika moment finnas stora fördelar med att använda sig av bollar eller redskap från de andra nivåerna.