CSR-ansvar
CSR-ansvar

Vårt klubbnamn Fair Play TK kommer från det faktum att våra grundare ville ha en förening som var helt fri från orättvisor och mygel. Det är givetvis mycket viktigt för oss som förening att vi på alla plan har detta synsätt med oss och att vi oavsett nivå tar tag i eventuella problem som kan dyka upp. Vi ser det också som mycket viktigt att vi tar vårt samhällsansvar (CSR) och bidrar på olika sätt, förutom det faktum att vi tar hand om cirka 1 700 barn, ungdomar och vuxna varje vecka i vår träningsverksamhet.

 

Exempel på våra engagemang som kopplas till vårt samhällsansvar

  • Vi genomför årligen en lokal insats för barn och ungdomar i alla stadsdelar i Malmö i ett projekt som heter Tennis skapar Fair Play i hela Malmö.
  • Vi säljer begagnade tennisbollar till skolor och dylikt för att bland annat användas till att minska bullret i klassrummen till hörselskadades, övriga elever och lärares glädje. Detta innebär också en miljömässig vinst eftersom bollarna kommer till ytterligare användning. Bollarna kostar 4 kronor/styck . Vill du köpa bollar – kontakta Jonas Widerberg, jonas.widerberg@fairplaytk.se, 0734-24 55 77.
  • Vi arrangerade hösten 2021 en stor insamlingskampanj “Slå ett slag för Världens Barn”  i samarbete med WaterAid för att barn i låginkomstländer världen över ska få en bättre tillvaro.
  • Vi på Fair Play hjälper Rädda Barnen att hjälpa. Vi har Rädda Barnens insamlingsbössa i Fair Play Store där pengarna går oavkortat till Rädda Barnen. Dessutom går alla kvarglömda kläder, väskor osv i hallen som inte hämtats ut inom en månad till Rädda Barnen för att komma till användning för andra barn och vuxna.
  • Vi är mycket positivt inställda till att låta praktikanter, arbetsprövande el dyl, via arbetsförmedlingen och diverse privata aktörer, göra sin praktik/arbetsprövning hos oss. Anledningen är bland annat att vi genom detta delvis betalar tillbaka till samhället i form av att vi ger människor, som bland annat har varit långtidsarbetslösa och sjuka chansen att prova på att arbeta hos oss med till exempel drift och underhåll, administration och reception under kortare eller längre perioder. Vi får ett stort stöd från samhället i form av diverse kommunala och statliga bidrag och detta är ett sätt att ge tillbaka.
  • Vi har bland annat gjort en stor insamling av tennisracketar i Sverige till förmån för barn och ungdomar ibland annat Rwanda och Uganda. Det innebär att vi kunnat skicka ner 150 tennisracketar och 20 rullar tennissenor och detta gjorde vi i samarbete med Babolat, EuroElite och Internationella Tennisförbundet.
  • Vi arbetar med en miljöpolicy, antimobbningspolicy, diskrimineringspolicy och en drogpolicy för att på ett konstruktivt och seriöst sätt arbeta med dessa frågor i vår verksamhet.
  • Alla våra tränare måste visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister för att säkerställa våra barn- och ungdomars trygghet.