Villkor för tränare
Villkor för tränare

 

TRÄNARENS SKYLDIGHETER

1. Planera din träning. Följ lektionsplanering i tränarhandboken. Se till så att du varje termin går igenom alla slag både tekniskt och praktiskt med alla spelare och att du dessutom lär dem räkna, värma upp, träna olika moment samt att du varierar dina övningar. Använd olika playstations, utgå från uppgiftsbaserad pedagogik och undvik köträning helt.

2. Fair Play-kläder. Alla klubbens tränare ska använda klubboverallen i sam[1]band med träning, alternativt klubbens hoodtröja. Klubboverallen är gratis för ordinarie tränare. Man ska alltid använda föreningens profilkläder synligt i samband med undervisningen, såsom overall, hood och t-shirt.

3. Tränarmöte. Alla ska närvara på föreningens tränarmöte.

4. Kom i tid. Var ombytt och redo för träning minst fem minuter innan träningen.

5. Ordna ersättare. Är du sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta din träning måste du ordna din ersättare själv – se telefonlistan, som delas ut till alla tränare.

6. Fyll i dina närvarokort. Fyll i för elever samt tränare, skriv under och glöm ej de elever som kommer för sent.

7. Rapportera frånvaro. Elever som inte är närvarande de två första gångerna på terminen, eller elever som missar tre tillfällen i rad under terminens gång ska rapporteras till receptionen på särskild blankett.

8. Bollkontroll. Du har som tränare i tennisskolan tillgång till alla bollar som behövs till din undervisning såsom gas-, midi- och maxibollar i tränarrummet. Minitennisbollar finns i trälådor. Du ansvarar för att alla bollar samlas in efter varje träningspass och att dessa ställs tillbaka i rätt skåp i tränarrummet efter träningen.

9. Gruppindelning. Finns det någon med särskild talang i din grupp så vänd dig till Ulf Johnsson, så ser vi till att eleven får bästa möjliga förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Övriga ändringar i dina grupper pratar du med Piotr Rogowski om via telefon eller via skriftliga meddelanden i pärmen. Lova inget annat innan du pratat med Ulf eller Piotr.

10. Information. De lappar som emellanåt finns i din pärm ska delas ut till dina elever snarast. Informera om klubbtävlingarna.

11. Medlemskap. Alla klubbens tränare ska vara medlemmar i Fair Play Tennisklubb. Medlemsavgiften dras från första lönen.

12. Utdrag ur polisens belastningsregister. Alla klubbens tränare ska uppvisa ett utdrag ur detta register för sportchefen. Brevet från polisen ska vara oöppnat i samband med uppvisandet.

13. Kärnvärde. Samtliga tränare vägleds av klubbens kärnvärde i sitt dagliga arbete. Positivitet, kvalitet, engagemang och respekt. Vi är vad vi heter.

 

 

TRÄNARENS RÄTTIGHETER

Arbeta i en ideell förening

Du får arbeta i en av Sveriges bästa (och trevligaste?) tennisklubbar med ett femtiotal duktiga och trevliga tränarkollegor. Det finns arbete året runt och alla har chansen att söka dessa tränarjobb och många får och tar möjligheten.

 

Marknadsmässiga villkor

Du får marknadsmässiga villkor enligt arvodesmodellen och det tillkommer semesterersättning på timarvodet. För de fast anställda tränarna så följer vi gängse avtal. Det sker en arvodesutveckling varje år, under förutsättning för att det finns ekonomi i föreningen för detta.

 

Tränarutbildning

Du får all tränarutbildning kostnadsfritt bland annat via våra egna utbildningar (1-2 per år), våra tränarmöten (totalt cirka 10 per år) och diverse tränarutbyten. Dessutom har du möjlighet att kostnadsfritt gå utbildningar via Svenska Tennisförbundet. Du blir coachad och stöttad av sportchefen, tennisskoleansvarige, minitennisansvarige & vår tränarcoach under säsongen. Tennisskoleansvarige håller samtal med dig som är tränare i tennisskolan och respektive ansvarig håller medarbetarsamtal med dig som är fast anställd tränare.

 

Spela tennis inomhus

Du har rätt att spela tennis inomhus utan kostnad, om du har fasta timmar i verksamheten, på lediga och obokade banor med andra tränare och personer i verksamheten som har denna förmån.

 

Spela tennis utomhus

Du har rätt att få ett säsongskort på Limhamn Tenniscenter utan kostnad, om du är tränare minst 40 timmar utomhus i vår regi. Detta säsongskort ger dig rätt att spela tennis utomhus på egen hand med vem du vill och hur mycket du vill i perioden maj – september. OBS! Man får dock ej använda kortet för att ge privatlektioner.

 

Spela padel

Du har rätt att spela padel utan kostnad, om du har fasta timmar i verksamheten, på lediga och obokade banor på måndagar – fredagar 06.00 -16.00. ALLA som deltar måste ha samma förmån.

 

Klubbkläder

Du får en klubboverall och diverse klubbkläder i samband med tränarmötena, som ska användas när man är tränare.

 

Tränarhandbok

Du får två tränarhandböcker för att kunna planera och strukturera dina lektioner på ett proffsigt sätt och för att utbilda och informera dig och dina elever.

 

Tennisbollar

Du har gratis träningsbollar och får använda klubbens bollar när du spelar själv och när du har privatundervisning på Fair Play i egen regi.

 

Privatundervisning

Du har rätt till att utöva privatundervisning i egen regi för en och två spelare per timme under förutsättning att banan är bokad på någon av eleverna. Du får dessutom tips om nya kunder via sms. Tränare utan fasta timmar på Fair Play har ingen rätt att bedriva privatundervisning i hallen utan sportchefens på förhand uttalade samtycke.

 

Gymkort

Du har som fast anställd tränare och arvoderad tränare med 15 fasta timmar i veckan eller mer möjlighet att få ett gratis gymkort som gäller på alla Nordic Wellness gym i Sverige (värde ca 7200 kronor/år). Om du är timanställd tränare och arbetar 10-14 fasta timmar/vecka har du möjlighet att köpa ett årskort för 1 500 kronor. Kontakta klubbchefen om du är intresserad. Om du har under 10 timmar fast i verksamheten har du möjlighet att vi oss köpa detta kort för 2995 kronor.

 

Kaffe

Du har rätt att dricka gratis vanligt kaffe, som du får ta i receptionen. OBS! Förbjudet med kaffekoppar på banorna.

 

Gemensamma aktiviteter

Du har möjlighet att medverka kostnadsfritt på gemensamma sociala aktiviteter med tränare och övrig personal. Aktiviteterna genomförs för att stärka gemenskapen och trivseln i verksamheten. Vi har totalt cirka 8-10 gemensamma sociala aktiviteter per år.

 

Medlemsförmåner

Du har medlemsförmåner som kraftigt rabatterat pris på gymkort, lägre priser i shopen och cafeterian, lägre banpriser och diverse övriga medlemsförmåner. Du har dessutom ännu bättre priser vid större inköp vid förhandling med shopansvarig.

 

Racketsträngning

Du har 25% rabatt på ordinarie priser på all racketsträngning på Fair Play. Detta gäller givetvis endast strängning av dina egna racketar.

 

Intyg, referens

Du får givetvis ett välformulerat arbetsgivarintyg och kan använda klubbchefen som referens om du gör ett bra arbete på Fair Play och skall söka andra arbeten och utbildningar i framtiden.

 

Tennisträning

Du får träna i vår tennisskola och betala juniorpris på träningsavgiften oavsett din ålder.

 

Öresundsserien

Du får 50% rabatt vid spel i vårt interna seriespel, Öresundsserien.

 

Fair Play

Du får verka i en verksamhet som genomsyras av fair play och ledningen håller alltid vad den lovar.

 

Parkering

I mån av lediga platser kan du få ett parkeringstillstånd helt utan kostnad som kan användas när man parkerar på Fair Play. Tillståndet är personligt och får inte lånas ut till någon.

 

Vilorum

Du har tillgång till ett vilorum som får användas vid eventuella håltimmar. Man får inte använda de allmänna ytorna eller till exempel soffor i hallen för att ligga och vila i.

 

Ovan nämnda rättigheter gäller under förutsättning att tränaren är medlem i klubben och har fasta timmar i verksamheten.

 

 

BOKNING AV BANA FÖR TRÄNARE

 

Förbokade tennisbanor
Enligt gällande prislista. Vid eventuell privatträning ska banan bokas i kundens namn.

 

Tennisspel utomhus
Du har rätt att få ett säsongskort på Limhamn Tenniscenter utan kostnad, om du är tränare minst 40 timmar utomhus i vår regi. Detta säsongskort ger dig rätt att spela tennis utomhus på egen hand med vem du vill och hur mycket du vill i perioden maj – september. OBS! Man får dock ej använda kortet för att ge privatlektioner.

 

Lediga icke förbokade tennisbanor 
Tränaren får för eget spel gratis disponera ledig tennisbana. Banan får endast nyttjas med annan spelare som har samma förmån. Vid spel med icke förmånsberättigad spelare ska halv avgift erläggas. OBS! Banan får ej bokas i förhand. Om banan hyrs ut till betalande måste tränaren lämna banan. Om tränaren disponerar ledig bana för att ge elev enstaka tennislektion ska betalning erläggas som om banan vore förbokad.

 

Lediga icke förbokade padelbanor 
Du har rätt att spela padel utan kostnad, om du har fasta timmar i verksamheten, på lediga och obokade banor på måndagar – fredagar 06.00 -16.00. ALLA som deltar måste ha samma förmån. Vid spel med icke förmånsberättigad spelare ska hon/han betala sin del.

 

Övriga sporter
Övriga sporter bokas till medlemspriser (inget gratisspel).

 

Ovannämnda förmåner gäller endast aktiva tränare med fasta timmar, spelare i tävlings- & utvecklingsgruppen, fast personal, styrelse ledamöter i Fair Play TK och elitspelare i Swedish Tennis Academy Pro. Övriga betalar fullt pris.

Om tränare bedriver egen organiserad tennisskola betraktas detta som illojalt mot klubben, och frågan hänskjuts till styrelsen. (Enligt styrelsebeslut, gäller fr o m 2008-08-01)