Gruskort
Gruskort

Alla medlemmar i Fair Play TK (upp till 25 år) har chansen att köpa ett gruskort. Kortet ger dig möjligheten att spela gratis på grusbanorna på Limhamn Tenniscenter med andra som har gruskort när banorna inte är bokade. Gruskortet kostar bara 1 295 kronor och kan köpas i receptionen.

Regler för gruskortet:
1. Detta kort får inte överlåtas.
2. Gäller endast spel på lediga (obokade) banor.
3. Samtliga spelare på banan måste ha giltigt kort.
4. Dra alltid banan fem minuter före speltidens slut.
5. Endast en timmes speltid åt gången.
6. Tillståndet gäller endast på Limhamn Tenniscenter.
7. Brott mot dessa regler kan medföra indraget tillstånd.