Verksamhetsplan
Verksamhetsplan

MISSION

Fair Play TK utvecklar människors fysiska hälsa och välbefinnande genom att erbjuda idrottsaktiviteter med tennis som bas. Med snabbt fotarbete, ögonen ständigt på bollen och ett lyhört samspel med varandra och våra besökare skapar vi en plats där alla tennisintresserade oavsett ålder och nivå kan njuta och utvecklas, både personligen och sportsligt. Vi gör det i vår egen anläggning som drivs utifrån medlemmarnas intressen och en djupt rotad respekt för fair play.

 

VISION

Utveckla spelare till nya nivåer i en inspirerande och glädjefylld miljö.

 

KÄRNVÄRDEN

Positivitet
Vi anstränger oss för att sprida trivsel, se alla och visa en positiv attityd. För vi vet att sammanhållning är det som skapar bra resultat på alla plan.

Kvalitet
Vi är både seriösa och professionella. Vi förstår att kvalitet handlar om personlig kompetens och nivån på de tjänster och produkter vi erbjuder.

Engagemang
Vi bryr oss genuint och på djupet. Vi brinner för vår uppgift och gör gärna det där lilla extra. Vi är intresserade, lyhörda och bidrar efter bästa förmåga till att utveckla klubben.

Respekt
Allt vi gör genomsyras av en stark känsla för fair play – sunda värderingar, rättvisa, tillit, uppförande och respekten inför att följa gängse regler och normer.

 

PAY-OFF
Vi är vad vi heter

 

Verksamhetsberättelse 2022/2023

 

KLUBBENS RIKTLINJER
Hållbarhetsarbete för Fair Play TK
Miljöpolicy
Uttagningspolicy
Resepolicy
Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhetspolicy
Integritetspolicy
Rehabiliteringspolicy
Diskrimineringspolicy
Antimobbningspolicy
Drogpolicy
Handlingsplan för rent spel
Play Fair